תחומי התמחות

שירותים מקצועיים

נוסף על האלמנטים העיצוביים, "ילדים ירוקים" עובדים בסטנדרטים ובאמצעים המתקדמים ביותר להקמת גינות, הנה כמה מהם
פיתוח שטח ותשתיות
הכנת קרקע לפי גבהים ושיפועים נדרשים, תשתיות השקיה ותאורה, שבילים ומשעולים, חיפויים שונים.
איטום אדניות בנויות
איטום אדניות בנויות ביריעות PVC - למניעת חדירת שורשים ומים לקירות ולריצוף.
בנית אדניות עץ כחלק מדק
בנית אדניות עץ כחלק מדק או עצמאיות, כולל יריעות איטום.
העתקת עצים בוגרים
העתקת עצים בוגרים ע"י מנופי ענק, שינועם ונטיעתם במקומם החדש.